Emidelia Solari Hnos. S.A.C.A.F. 

Teléfono: 02346 493060